Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky https://www.michaelaschusterova.sk je Ing. Michaela Schusterová so sídlom: Horská 7, 058 01 Poprad, IČO: 37114573.

Prevádzkovateľa internetovej stránky je možné kontaktovať pomocou e-mailovej adresy schusterova.michaela@gmail.com, alebo telefonicky na +421 911 170 767.

 

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Internetová stránka návštevníkom neponúka možnosť akéhokoľvek komentovania obsahu. Osobné údaje súvisiace s touto aktivitou nezbiera a nespracúva.

Multimédiá

Internetová stránka návštevníkom neponúka možnosť nahrať multimediálne súbory. Osobné údaje súvisiace s touto aktivitou nezbiera a nespracúva.

On-line formuláre

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach:

rezervačné formuláre
kontaktné formuláre
registračné formuláre

Pre účely dojednania termínu konzultácie alebo stretnutia, najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, email, prípadne telefónne číslo, a to vždy s prihliadnutím na primeranosť pre daný účel spracovania.

Súbory cookie

Pre lepší online zážitok a dosiahnutie potrebnej funkcionality, internetová stránka používa súbory “cookie”. Používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre jej správne fungovanie. Používa aj súbory cookie, ktoré prevádzkovateľovi pomáhajú analyzovať návštevnosť stránky tie je možné prijať, alebo odmietnuť. Cookie určené na marketingové účely internetová stránka nevyužíva.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý internetová stránka ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka, pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si internetová stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách návštevníka, takže ich pri ďalšej návšteve alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok návštevník nemusí opätovne nastavovať alebo uvádzať.

 

Ako internetová stránka súbory cookie používa?

Internetová stránka používa súbory cookie:

  • na dosiahnutie potrebnej funkcionality internetovej stránky.
  • na uchovanie skutočnosti, či návštevník súhlasil (alebo nesúhlasil) s ich použitím internetovou stránkou.
  • na analýzy návštevnosti. Informácie o tom, ako je návštevníkom internetová stránka používaná. Súbory cookie určené na analýzu je možné prijať alebo odmietnuť.

Návšteva prihlasovacej stránky nastavuje dočasný súbor cookie, ktorý napomáha kompatibilite s niektorými alternatívnymi metódami prihlásenia.

Povolenie použitia všetkých súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie internetovej stránky, ale poskytne návštevníkovi lepší komfort pri prehliadaní. Súbory cookie môže návštevník vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcie internetovej stránky nebudú fungovať správne.

Informácie ukladané v súboroch cookie neobsahujú žiadne identifikátory a neumožňujú identifikáciu konkrétneho návštevníka. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Ako kontrolovať súbory cookie

Použitie súborov cookie na analýzu je možné prijať alebo odmietnuť. Návštevník má možnosť nastavenie kedykoľvek zmeniť kliknutím na tlačidlo „Upraviť nastavenia cookie“, umiestnené v pravej dolnej časti obrazovky návštevníka.

Súbory cookie môže návštevník zmeniť a / alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú dostupné na stránke aboutcookies.org. Návštevník môže vymazať všetky súbory cookie uložené v jeho počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby im znemožnil ich ukladanie.

Viac informácií je možné nájsť na webovej lokalite prehliadača návštevníka:

Chrome: https://support.google.com
Firefox: https://support.mozilla.org
Internet Explorer: https://support.microsoft.com
Safari: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari
 

Vložený obsah z iných internetových stránok

Články a podstránky na tejto internetovej stránke môžu obsahovať vložený obsah. Vložený obsah z iných internetových stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú internetovú stránku.

Internetové stránky tretích strán môžu o návštevníkovi internetovej stránky https://www.michaelacesta.sk zbierať osobné údaje, používať súbory cookie, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať interakciu návštevníka s vloženým obsahom, vrátane sledovania interakcie návštevníka s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke má účet a je prihlásený.

 

Meranie návštevnosti

Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR, GORDON HOUSE, BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google Ireland, je možné nájsť na tomto odkaze.

Prevádzkovateľ internetovej stránky používa na zlepšenie funkcionalít internetovej stránky údaje zhromaždené službou Google Analytics. Zhromažďovanie údajov môže návštevník prijať, kliknutím na tlačidlo „Prijať“, ktoré je umiestnené pri oznámení o využívaní súborov cookie. Zhromažďovanie údajov môže návštevník odmietnuť kliknutím na tlačidlo „Odmietnuť“, ktoré je umiestnené pri oznámení o využívaní súborov cookie.

 

Bezpečnostné záznamy

Internetová stránka zaznamenáva IP adresu návštevníka, žiadosti o podozrivé adresy URL a používateľské meno pokusov o prihlásenie, pre kontrolu škodlivej aktivity a jej ochranu, pred určitými druhmi útokov.

 

S kým zdieľame vaše údaje

Google Inc. - so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - využívame služby Google Analytics v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Facebook Inc. - so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA - využívame služby Facebook Pixel v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

MANAGEMENT SUPPORT s.r.o. - so sídlom Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad, IČO: 44 125 470 - Súbory internetovej stránky. Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti MANAGEMENT SUPPORT s.r.o., je možné nájsť na tomto odkaze →.
 

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Potvrdenie o prijatí alebo odmietnutí cookie sú uchované 12 mesiacov.
Dáta na meranie návštevnosti zbierané pomocou Google Analytics sú uchované 14 mesiacov.
Bezpečnostné záznamy sú uchované 2 mesiace.
Súbor cookie informujúci o návšteve prihlasovacej stránky vyprší po 1 hodine.
 

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte nasledujúce práva:

právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá Vaše údaje spracováva.
právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k Vašej osobe, radi Vám ich na požiadanie poskytneme písomne v ucelenom súbore elektronicky na Váš e-mail. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.
„právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov - po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. V prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo “odhlásiť” , alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: schusterova.michaela@gmail.com
právo namietať náš oprávnený záujem - v prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.
Upozornenie: Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov - a to v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.
Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov.

právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je z našej strany prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelu ich spracovávania oproti spracovávaniu e-mailovej adresy (viď vyššie) vám poskytneme v závislosti od okolností prípadu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na prenos v zmysle GDPR.
Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 72 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámime vám to a uvedenú lehotu v zmysle zákona predĺžime ešte o 2 mesiace.

 

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Postup spracovania osobných údajov prevádzkovateľom, je plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s Európskou právnou úpravou ochrany osobných údajov a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

Komunikácia medzi internetovou stránkou a návštevníkom je šifrovaná pomocou SSL certifikátu. Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze a / alebo na zabezpečenom úložisku s potrebou autorizovaného prístupu, ktoré sú chránená pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Osobné údaje návštevníka nie sú sprístupnené a poskytované tretím stranám, okrem tretích strán uvedených vyššie.

Osobné údaje uložené v databázach a / alebo úložiskách, sú plne šifrované. Akákoľvek komunikácia a prenos osobných údajov sú šifrované na softvérovej alebo hardvérovej úrovni a teda plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s Európskou právnou úpravou ochrany osobných údajov.

Osobné údaje zbierané službou Google Analytics sú anonymizované. V praxi to znamená, že nie je možné na základe týchto údajov určiť konkrétneho návštevníka.

Táto internetová stránka je prehľadávaná pre možný výskytu potenciálneho škodlivého softvéru a zraniteľných miest službou SiteCheck spoločnosti Sucuri. Internetová stránka neposiela spoločnosti Sucuri žiadne osobné údaje. Podrobnejšie informácie je možné nájsť v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Sucuri.

 

Aké máme procesy pri úniku dát

V prípade zistenia úniku osobných údajov z internetovej stránky, poskytovateľ internetovej stránky nahlási únik týchto osobných údajov na úrade na ochranu osobných údajov, prostredníctvom oznamovacieho formulára na stránkach úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach.

 

Z akých tretích strán získavame údaje

V istých prípadoch môže internetová stránka odkazovať na obsah tretích strán. Internetové stránky týchto tretích strán podliehajú osobitným podmienkam ochrany osobných údajov a sú nezávislé od pravidiel ochrany osobných údajov uvedených vyššie. Na základe tejto skutočnosti poskytovateľ internetovej stránky https://www.michaelaschusterova.sk nenesie právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

 

Profilovanie a / alebo automatizované rozhodovanie

Internetová stránka nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov jej návštevníka.

Dokument je účinný dňom 11.11.2019.