Rituály v modernom živote

Rituály od dávnych časov sprevádzali človeka na jeho životnej ceste, spojovali ho s duchovným svetom, pomáhali mu prechádzať dôležitými životnými etapami a zmenami. Vďaka nim žili naši predkovia v úzkom prepojení s prírodou a jej cyklami.

V súčasnej dobe nám novodobé rituály - nové spôsoby založené na starých tradíciach - môžu pomôcť sa zastaviť v rýchlom kolobehu života a uctiť si jeho dôležité momenty a obdobia.

Ja som v sebe objavila lásku a úctu k rituálom, vďaka ktorým môžeme vstúpiť do posvätného priestoru okolo nás aj vovnútri nás. Objavujem v sebe vnútornú kňažku, rozpomínam sa na to, čo som kedysi vedela a čo mi bolo blízke.

Veľmi si prajem, aby sme aj pomocou rituálov vrátili úctu ženskosti, aby sme my ženy dokázali prebudiť svoju vnútornú silu, ktorá bola v minulosti toľko potlačovaná a neprijímaná. Poďme spoločne uzdraviť ženskú časť v nás všetkých.

Na jeseň 2021 chystám pre ženy rituál MENARCHÉ - oslava našej prvej menštruácie pre dospelé ženy.
Pomocou tohto krásneho rituálu si môžeme poliečiť svoj vzťah ku menštruácii, ku prijatiu sebe sama. Príď si zažiť opäť svoju prvú menštruáciu, ale tentoraz s prijatím a požehnaním. Príď si dosýtiť to, čo ti tvoja mama nevedela odovzdať.